ĐANG NÓNGMỚI NHẤT
Bất ngờ với bản sao quá khứ của những ngôi sao Hollywood   BY Tú Anh
1. Severus Alexander và Eminem (Marshall Mathers)
<i>Nguồn: Imgur</i>
Nguồn: Imgur
2. Bruce Willis và Tướng Douglas MacArthur
<i>Nguồn: Flickr</i>
Nguồn: Flickr
3. Jack Gleeson và Caligula
<i>Nguồn: Wikimedia Commons</i>
Nguồn: Wikimedia Commons
4. Jimmy Fallon và Mahir Cayan
<i>Nguồn: Flickr</i>
Nguồn: Flickr
5. Peter Dinklage và Sebastian De Morra
<i>Nguồn: Flickr</i>
Nguồn: Flickr
6. Mark Zuckerberg và Vua Philip IV
<i>Nguồn: Wikimedia Commons</i>
Nguồn: Wikimedia Commons
7. Ellen DeGeneres and Henry David Thoreau
<i>Nguồn: Imgur</i>
Nguồn: Imgur
8. Brad Pitt và Hermann Rorschach
<i>Nguồn: Imgur</i>
Nguồn: Imgur
9. Michael Phelps và Charles Lamb
<i>Nguồn: Wikimedia Commons</i>
Nguồn: Wikimedia Commons
10. Vincent Van Gogh và Chuck Norris
<i>Nguồn: Tumblr</i>
Nguồn: Tumblr
11. Paul Revere và Jack Black
<i>Nguồn: Reddit </i>
Nguồn: Reddit
12. Conan O'Brien và Marshall Twitchell
<i>Nguồn: Wikimedia Commons</i>
Nguồn: Wikimedia Commons
13. Enzo Ferrari và Mesut Ozil
<i>Nguồn: Wikimedia Commons</i>
Nguồn: Wikimedia Commons
14. Charlie Sheen và John Brown
<i>Nguồn: Imgur</i>
Nguồn: Imgur
15. Jennifer Lawrence và Zubaida Tharwat
<i>Nguồn: Reddit</i>
Nguồn: Reddit
16. Edgar Allen Poe và Bill Murray
<i>Nguồn: Imgur</i>
Nguồn: Imgur
17. Alec Baldwin và Millard Fillmore
<i>Nguồn: Wikimedia Commons</i>
Nguồn: Wikimedia Commons
18. Keanu Reeves and Louis Maurice Boutet
<i>Nguồn: Imgur</i>
Nguồn: Imgur
19. Paul Giamatti và William Shakespeare
<i>Nguồn: Tumblr</i>
Nguồn: Tumblr
20. Tổng thống Donald Trump và Tướng George Patton
<i>Nguồn: YouTube</i>
Nguồn: YouTube
21. Orlando Bloom và Nicolae Grigorescu
<i>Nguồn:: Wikimedia Commons</i>
Nguồn:: Wikimedia Commons
22. Sylvester Stallone and Pope Gregory IX
<i>Nguồn: Wikimedia Commons</i>
Nguồn: Wikimedia Commons
23. Henry Ward Beecher và Jon Stewart
<i>Nguồn: Tumblr</i>
Nguồn: Tumblr
24. Benjamin Franklin và Jeffrey Tambor
<i>Nguồn: Tumblr</i>
Nguồn: Tumblr
25. Rupert Grint và Sir David Wilkie
<i>Nguồn: Wikimedia Commons</i>
Nguồn: Wikimedia Commons
Nhìn cứ những người từ quá khứ du hành thời gian đến tương lai để làm người nổi tiếng vậy. Bạn còn biết trường hợp nào không, hãy chia sẻ với mọi người ở phần bình luận nhé.
Theo: Tarun Kapoor - Veriart