ĐANG NÓNGMỚI NHẤT
10+ cặp ảnh cho thấy người thời nay trẻ hơn thời xưa thế nào   BY
Louise Brooks và Maisie Williams, 21 tuổi .
EAST NEWS Invision/Invision/East News
Doris Day và Zendaya Coleman, 26 tuổi
Cinema Legacy Collection/The Hollywood Archive/The/agefotostock/East News Invision/Invision/East News
Norma Shearer và Jennifer Lawrence, 27 tuổi
Courtesy Everett Collection/EAST NEWS AFP/EAST NEWS
Greta Garbo và Selena Gomez, 30 tuổi
Courtesy Everett Collection/East News LISA O'CONNOR/AFP/East News
Gary Cooper và Liam Hemsworth, 31 tuổi
Metro Goldwyn Mayer/Collection Christophel/East News face to face/FaceToFace/REPORTER/East News
Jean Arthur và Kirsten Dunst, 39 tuổi
Courtesy Everett Collection/East News Invision/Invision/East News
Katharine Hepburn và Natalie Portman, 40 tuổi
Courtesy Everett Collection/East News Invision/Invision/East News
Irene Dunne và Rachel McAdams, 43 tuổi
AF Archive/Mary Evans Picture Library/East News Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News
James Stewart và Jensen Ackles, 44 tuổi
AF Archive/Mary Evans Picture Library/East News Berzane Nasser/ABACA/Abaca/East News
Clark Gable và Patrick Dempsey, 56 tuổi
AF Archive/Mary Evans Picture Library/East News Jordan Strauss/Invision/East News
Bette Davis và Demi Moore, 58 tuổi
Courtesy Everett Collection/Everett Collection/East News Invision/Invision/East News