ĐANG NÓNGMỚI NHẤT
Các viên bi đều có cùng 1 màu, đố bạn màu gì?   BY
Các viên bi đều có cùng 1 màu, đố bạn màu gì?.
Đáp án: màu be (beige) khi loại bỏ các vạch màu