ĐANG NÓNGMỚI NHẤT
Ai du hành thời gian?   BY
Bằng sự hiểu biết và nhạy bén của bạn, hãy tìm người du hành về thời tiền sử.
Đáp án: Người cầm đèn pin.