ĐANG NÓNGMỚI NHẤT
Tìm con vịt, dơi, bướm trong hình   BY
Chỉ những ai cực kỳ tinh mắt mới nhìn thấy hết cả 3 con.
Đáp án: