ĐANG NÓNGMỚI NHẤT
Con báo thứ 2 đâu rồi?   BY
Nhiều người chỉ thấy được đuôi mà không thấy đầu của con báo kia.
Đáp án: