ĐANG NÓNGMỚI NHẤT
Làm thế nào để 1 + 66 = 66?   BY
Bạn chỉ được phép di chuyển 2 que diêm và không được bẻ đôi que diêm.
Bước 1: Lấy que diêm ở số 6 đầu tiên bên vế trái, sau đó lắp vào phía bên phải của số 1.
Bước 2: Lấy thêm 1 que diêm khác của số 6 thứ hai bên vế trái, tiếp tục lắp sang bên trái của số 1, để tạo thành số 11.
Vậy là bạn đã tạo ra phép tính mới: “11 + 55 = 66”.