ĐANG NÓNGMỚI NHẤT
Làm thế nào để 5 - 70 = 70 thành phép tính đúng?   BY
Người đưa ra đề bài cũng cho rằng, ai giải được bài toán này đều phải sở hữu chỉ số IQ 120 trở lên.
Hãy di chuyển ba que tính bất kỳ, sao cho phép tính 5 - 70 = 70 trở nên đúng.
1. Lấy mẩu que tính phía dưới cùng, bên tay trái số 0, lắp vào chính giữa số.
2. Lấy mẩu que tính phía bên phải số 0 ra ngoài. Vậy là từ số 0 ban đầu, chúng ta có con số 5.
3. Lấy mẩu que tính từ số 0, đặt lên trên dấu trừ, biến nó trở thành dấu cộng. Vậy là từ phép tính “5 - 70 = 70” ban đầu, giờ ta có phép tính mới là “5 + 70 =75”.