ĐANG NÓNGMỚI NHẤT
Chàng trai thứ 3 ở đâu?   BY
Bạn có 10 giây để tìm nhé!.
Đáp án: