ĐANG NÓNGMỚI NHẤT
Thử tài: Tìm lỗi sai trong những hình này   BY Valerian
Có những lỗi mới nhìn thì thấy ngay, nhưng cũng có những lỗi khác phải soi kỹ mới thấy bạn nhé 😉.