ĐANG NÓNGMỚI NHẤT
Hình này có gì sai?   BY Valerian
Có những lỗi mới nhìn thì thấy ngay, nhưng cũng có những lỗi khác phải soi kỹ mới thấy bạn nhé 😉.