ĐANG NÓNGMỚI NHẤT
Gây chú ý bằng biển hiệu sai chính tả khiến người đi đường hoa mắt   BY Kelvin
Tên các món ăn được cố ý viết sai chính tả khiến khách hoang mang vô bờ.