ĐANG NÓNGMỚI NHẤT
Những người phụ nữ cho thấy không phải cứ ốm hơn là đẹp hơn.   BY Michigan
Tiêu chuẩn về cái đẹp của xã hội đôi khi khiến người phụ nữ gò mình quá mức, ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ và tinh thần. Những người phụ nữ dưới đây đã không đi theo số đông.
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8