ĐANG NÓNGMỚI NHẤT
Nhiếp ảnh gia đi 20 nước chụp ảnh phụ nữ tóc đỏ để lưu lại vẻ đẹp của màu tóc hiếm này   BY Valerian
Nhiếp ảnh gia người Mỹ Brian Dowling đã chụp ảnh hơn 130 phụ nữ tóc đỏ ở 20 nước để lưu giữ vẻ đẹp của loại tóc hiếm này.
Chỉ 2% dân số phương Tây có loại tóc đỏ này. Cả cha và mẹ của người tóc đỏ phải có gien lặn MC1R.
Kiev, Ukraine
Washington State, USA
Scottish Highlands
Best, Netherlands
Stuttgart, Germany
London, England
Moscow, Russia
Belfast, Northern Ireland
Howth, Ireland
Odessa, Ukraine
Longford, Ireland
Essex, England
Modesto, California
Liverpool, England
Hamburg, Germany
Petersburg, Russia
Munich, Germany
Sydney, Australia
Stirling, England
St. Petersberg, Russia
Breda, Netherlands
Vienna, Austria
Apucarana, Brazil
Berlin, Germany
London, England
Texel, Netherlands
Virginia, USA