ĐANG NÓNGMỚI NHẤT
Vì sao cửa nhà vệ sinh công cộng luôn hở bên dưới?   BY Valerian
Hẳn rất nhiều người thắc mắc tại sao cửa nhà vệ sinh công cộng lúc nào cũng hở ra bên dưới. Sau đây là một số giải thích.
Bạn có thể biết ai đang cần trợ giúp khẩn cấp.
Giúp thông thoáng khí
Bạn có thể thoát ra nếu cửa bị mắc kẹt
Bạn có thể hỏi xin giấy nếu không có
Người ta sẽ ít ngồi lâu hơn
Thuận tiện cho nhân viên vệ sinh dọn dẹp
Nếu ống nước bị bể, nước sẽ không ngập