ĐANG NÓNGMỚI NHẤT
20 bức tranh cho ta thấy những góc khuất khác của cuộc đời   BY Daisy
1. Ăn tối.
2. Lợi ích
3. Bồ câu hoà bình
4. Khu vườn hoàn hảo
5. Adam và Eve
7. Tạm đình chiến
8. Tuyên truyền
9. Dọn dẹp
10. Tình yêu chỉ có chỗ khi lý trí nghỉ giải lao
11. Tự do
12. Tắm
13. Tin đồn
14. Lời nói sát thương
15. Băng trôi
16. Cá mập
17. Tin nóng
18. Ra khơi
19. Mù loà
20. Những ốc đảo cô đơn
Tranh: Nghệ sĩ Pawel Kuczynski