ĐANG NÓNGMỚI NHẤT
10 tòa nhà “hắc ám” nhất thế giới, nhìn thôi đã không muốn vào   BY Victor
Buzludzha, Bulgaria.
Tòa Đô Chánh Philadelphia, Mỹ
Tháp Mahanakhon, Bangkok, Thái Lan
Polygone Riviera, Pháp
Bảo Tàng Riverside, Glasgow, Anh
Một viện nghiên cứu cũ ở Berlin, Đức
Tháp Dc I, Vienna, Austria
Tháp Mê Cung, Dubai, UAE
Trụ sở Oakley, Foothill Ranch, Lake Forest, Mỹ
Trụ sở bộ y tế ở Basque, Tây Ban Nha