ĐANG NÓNGMỚI NHẤT
Ấn tượng những bức ảnh chụp từ trên cao các vùng châu thổ trên Thế giới   BY The Shadow
Những bức ảnh chụp bao quát trên cao luôn cho chúng ta những góc nhìn thú vị. Nếu đã quá quen thuộc với hình ảnh từ trên cao của những cánh đồng hoa hay phố phường thì bạn sẽ thấy thú vị khi ngắm nhìn những vùng châu thổ trên khắp Thế giới.
Châu thổ sông (River delta) được hình thành khi một dòng sông chảy vào một vùng nước như hồ, đầm phá, vịnh, biển khiến dòng nước bị chậm lại. Chất phù sa hoặc trầm tích sẽ lắng đọng xuống, bồi lên lòng sông và hai bên bờ. Bài viết này tập hợp những bức ảnh ấn tượng của những vùng châu thổ trên Thế giới.
Châu thổ sông Ewaso Ng'iro, Kenya.
Châu thổ sông Ewaso Ng'iro, Kenya.
Châu thổ sông Irrawaddy, Myanmar.
Châu thổ sông Irrawaddy, Myanmar.
Châu thổ sông Yukon ở Alaska, Mỹ.
Châu thổ sông Yukon ở Alaska, Mỹ.
Châu thổ sông Saskatchewan, Canada.
Châu thổ sông Saskatchewan, Canada.
Châu thổ sông Saskatchewan, Canada.
Châu thổ sông Saskatchewan, Canada.
Châu thổ sông Betsiboka, Madagascar.
Châu thổ sông Betsiboka, Madagascar.
Châu thổ sông Ganges, Bangladesh.
Châu thổ sông Ganges, Bangladesh.
Châu thổ sông Colorado, Mexico.
Châu thổ sông Colorado, Mexico.
Châu thổ sống Lena, Nga.
Châu thổ sống Lena, Nga.
Châu thổ sông Amazon, Nam Mỹ.
Châu thổ sông Amazon, Nam Mỹ.
Châu thổ sông Mackenzie, Canada.
Châu thổ sông Mackenzie, Canada.
Châu thổ sông Columbia, Mỹ.
Châu thổ sông Columbia, Mỹ.
Châu thổ sông Okavango, Botswana.
Châu thổ sông Okavango, Botswana.
Châu thổ sông Mississippi, Mỹ
Châu thổ sông Mississippi, Mỹ